Como evitar a interferencia do experimento no funcionamento da proba de endotoxinas?

A proba de endotoxinas bacterianas (BET) realízase na maioría dos laboratorios modernos en condicións controladas como o factor importante para evitar interferencias.

Axeitadatécnica asépticaé importante á hora de preparar e diluír patróns e manipular mostras.Batapracticar fóra do equipo de protección persoal normal do laboratorio (EPI) os requisitos non son unha preocupación a non ser que o produto en proba esixa consideracións específicas de seguridade dos analistas debido á súa toxicidade ou infecciosidade.Luvasdebe estar libre de TALC, xa que o TALC pode conter niveis significativos de endotoxinas.Lectores de placas, baños de auga e bloques de calor secousado para a incubación da mostra debe estar nun banco de laboratorio lonxe de condutos de calefacción, ventilación e aire acondicionado (HVAC), vibracións significativas e tráfico de laboratorio que poidan afectar os resultados das probas.Tempos e condicións de retención da mostradebe determinarse e documentarse posteriormente, se é necesario, para garantir que se poidan xerar resultados precisos das probas no tempo cualificado.

Por exemplo, se o laboratorio recibe unha mostra de auga para inxección (WFI) ou en proceso, debe ser refrixerada ou pode permanecer a temperatura ambiente e durante canto tempo?Antes da proba, recoméndase mesturar adecuadamente o ou os recipientes de mostra primario antes de retirar as alícuotas da proba para a proba directa ou a posterior dilución.

Proba de endotoxinas bacterianas Bioendo, os experimentos están incluídosmétodo de coágulo de xelproba de endotoxinas eEnsaio cuantitativo de endotoxinas, método de coágulo de xel ensaio de proba de endotoxinas é a detección cualitativa de endotoxinas, estes experimentos requiren que os consumibles son procesamento de despiroxenación, como tubos de reacción sen endotoxinas, tubos de dilución e puntas libres de piróxenos;A detección cuantitativa de endotoxinas ten unha proba de endotoxinas cromoxénicas cinéticas, unha proba de endotoxinas turbidimétricas cinéticas, estes experimentos requiren que os consumibles teñan que cumprir o nivel superior de endotoxinas menos de0,005 EU/ml(0,001EU/ml), como tubos libres de endotoxinas, puntas libres de piróxenos e microplacas libres de piróxenos, incluso depósitos libres de piróxenos.Por certo, se o tratamento de mostras, o recipiente ten que ser a botella de mostra libre de endotoxinas.

 

Nas probas de endotoxinas, a interferencia pode xurdir de diversas fontes, como os compoñentes da matriz da mostra, os reactivos de proba ou os equipos.

Para evitar interferencias dos experimentos, pódense tomar as seguintes medidas:

1. Preparación da mostra: a preparación axeitada da mostra é esencial para unha proba de endotoxinas precisa.

A matriz da mostra debe ser probada e optimizada a fondo para garantir a compatibilidade co ensaio de endotoxinas.

En particular, as substancias interferentes como lípidos e proteínas deben eliminarse ou minimizarse mediante técnicas adecuadas como a filtración ou a centrifugación.

2. Controis positivos e negativos: é esencial incluír controis positivos e negativos no ensaio para controlar as interferencias.

Os controis positivos confirman a funcionalidade da proba, mentres que os controis negativos detectan calquera contaminación ou interferencia dos compoñentes do ensaio.

3. Control de calidade: o control de calidade debe realizarse en todos os reactivos, equipos e auga utilizados no ensaio.

Isto garante que os reactivos estean libres de contaminación por endotoxinas e funcionen correctamente.

4. Normalización: o ensaio debe estar estandarizado para garantir que todos os resultados sexan comparables e reproducibles.

Isto implica o uso dunha curva estándar para calibrar o ensaio e o uso de técnicas estandarizadas para a preparación, incubación e detección de mostras.

5. Validación: o ensaio debe ser validado para garantir que é específico, sensible e fiable.

Isto implica probar unha serie de mostras, incluídas as que se sabe que conteñen endotoxinas, para determinar a exactitude e precisión do ensaio.

Seguindo estas medidas, pódese minimizar a interferencia e conseguirse probas de endotoxinas precisas.


Hora de publicación: Dec-01-2022

Deixa as túas mensaxes